fbpx
 
 

Na temelju članka čl. 36. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 5/14, 5/16, 1/18, 6/18, 7/22) i čl. 6. Odluke o dodjeli novčane pomoći umirovljenicima prigodom blagdana Božića 2023. godine, Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Slavonskog Broda objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu novčane pomoći umirovljenicima, korisnicima zajamčene minimalne naknade starijim od 65. godina i  korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe prigodom blagdana Božića 2023. godine

Ovim Javnim pozivom pozivaju se svi umirovljenici, s prebivalištem na području Grada Slavonskog Broda čija mirovina i ukupni prihodi umirovljeničkog kućanstva ne prelaze sljedeće iznose:

- za samca                        do   280 eura      

- za dvočlano kućanstvo   do   560 eura

- za tročlano kućanstvo     do   840 eura

- ako kućanstvo ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog se člana uvećava za 80 eura

da podnesu zahtjev (OBRAZAC 1.) za dodjelu novčane pomoći umirovljenicima prigodom blagdana Božića 2023. godine.

(podnositelji koji su pravo na novčanu pomoć ostvarili prigodom blagdana Uskrsa 2023. godine ne trebaju podnositi Zahtjev)

Korisnici ove mjere pod jednakim uvjetima su umirovljenici, korisnici zajamčene minimalne naknade - nositelji prava stariji od 65 godina i korisnici prava na nacionalnu naknadu za starije osobe s prebivalištem na području Grada Slavonskog Broda.

_________________________________________________________________________

Samcem (samačkim kućanstvom), u smislu ove Odluke, smatra se umirovljenik/ica koja nije u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, odnosno nema užu obitelj i živi sam/sama.

Kućanstvom, u smislu ove Odluke, smatra se svaka obiteljska ili druga zajednica umirovljenika podnositelja zahtjeva i: osoba starijih od  65 godina korisnika mirovine, osoba starijih od  65 godina bez osobnih primanja, osoba korisnika starosnih, prijevremenih starosnih, obiteljskih i invalidskih mirovina zbog opće i profesionalne nesposobnosti za rad, osoba korisnika prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, radno nesposobnih osoba kojima je nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom utvrđeno postojanje potpune nesposobnosti za rad, koje zajedno stanuju na istoj adresi i zajedno podmiruju troškove života, bez obzira na srodstvo.

________________________________________________________________________

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti samo jedan podnositelj unutar

zajedničkog kućanstva

Potrebna dokumentacija koja se dostavlja:

Za ostvarivanje prava iz članka 3. ove Odluke podnositelj je dužan podnijeti ispunjen Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći u roku određenom javnim pozivom koji će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Slavonskog Broda te uz zahtjev priložiti:

Za umirovljenika (podnositelja zahtjeva):

-Presliku posljednje isplatnice mirovine ili obavijesti o mirovinskim primanjima u RH

-Potvrdu banke o visini mirovine u eurima (za korisnike inozemne mirovine)

-Presliku IBAN računa podnositelja zahtjeva

-Presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

Za korisnika zajamčene minimalne naknade (podnositelja zahtjeva):

-Presliku rješenja i zadnju isplatnicu zajamčene minimalne naknade

-Presliku IBAN računa podnositelja zahtjeva

-Presliku osobne iskaznice

Za korisnike nacionalne naknade za starije osobe:

-Presliku rješenja HZMO o priznatom pravu na nacionalnu naknadu za starije osobe

-Presliku IBAN računa podnositelja zahtjeva

-Presliku osobne iskaznice

Za članove kućanstva:

- Umirovljenike - presliku posljednje isplatnice mirovine ili obavijesti o mirovinskim primanjima u RH, potvrdu  poslovne banke o visini inozemne mirovine u  eurima (za korisnike inozemne mirovine)

- Radno nesposobne osobe kojima je nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom utvrđeno postojanje potpune nesposobnosti za rad - nalaz i mišljenje ili pravomoćno rješenje nadležnog područnog Ureda Zavoda za socijalni rad iz kojeg je vidljivo da je osoba bila na vještačenju i da joj je utvrđeno postojanje potpune nesposobnosti za rad

- Kućanice - potvrda o prihodu će se ishoditi službeno putem EDIP - evidencije dohodaka i primitaka o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju

-presliku osobne iskaznice

Zahtjevi se podnose od  20. studenoga 2023. do  8. prosinca  2023.  

Zahtjev s potpunom dokumentacijom predaje se:

  • osobno u Pisarnicu Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1, ili
  • preporučeno poštom na adresu: Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Vukovarska 1, s naznakom : „Prijava na Javni poziv za dodjelu novčane pomoći umirovljenicima“ ili
  • putem elektronskog obrasca dostupnog na web stranici Grada Slavonskog Broda na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obrazac zahtjeva sastavni je dio ovog Javnog poziva.

Nepotpuni zahtjevi ili zahtjevi zaprimljeni izvan roka neće se razmatrati i bit će odbijeni.

 

Osobe, koje su pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvarili prigodom blagdana Uskrsa 2023. godine, ne trebaju ponovno podnositi Zahtjev, a pomoć će im biti uplaćena na IBAN računa koji je dostavljen u  Zahtjevu za uskrsnicu.

Podnositeljima koji ispunjavaju uvjete, jednokratna novčana pomoć u isplatit će se na IBAN račun koji su priložili Zahtjevu, a ukoliko nemaju račun, pomoć će im biti dostavljena poštanskom uputnicom.

Javni poziv s obrascem zahtjeva bit će objavljen na stranici Grada Slavonskog Broda  http://www.slavonski-brod.hr  i oglasnoj ploči Grada Slavonskog Broda.

  Privremeni pročelnik:

Ivan Holik, mag. cin.

Prilozi:

1.Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima (Obrazac 1.)

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave