fbpx
 
 

na temelju članka 10. Odluke o Stipendiji Grada Slavonskog Broda za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja ("Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br.8/2023.) raspisuje


NATJEČAJ
za prikupljanje zahtjeva za dodjelu Stipendija Grada Slavonskog Broda za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja s područja grada Slavonskog Broda za školsku 2023./2024. godinuI. Za školsku godinu 2023./2024.
broj dodijeljenih stipendija je 20.

II. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da imaju prebivalište na području grada Slavonskog Broda
 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da su redoviti učenici srednje škole
 • da su završili završne razrede osnovne škole ili prethodni razred srednje škole s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 3,0
 • da nisu, osim iz opravdanih razloga (bolest i slično), ponavljali razred u srednjoj školi


III. KRITERIJI ZA ODABIR UČENIKA:

1. USPJEH U ŠKOLOVANJU

 • prosjek ocjena izražen u dvije decimale izražava broj bodova
 • za upis u prvi razred uzima se prosjek ocjena 7. i 8. razreda, a za upis u više razrede srednje škole, uzima se prosjek ocjena prethodnog razreda.

2. IZVANNASTAVNA I IZVANŠKOLSKA POSTIGNUĆA

 • izvannastavna i izvanškolska postignuća učenika u prethodne dvije školske godine u jednom od nastavnih predmeta u području znanosti, umjetnosti ili sporta
 • sudjelovanja na državnim, međunarodnim i svjetskim natjecanjima, vrijedne nagrade i priznanja, nagrade na državnim, međunarodnim i svjetskim natjecanjima
 • učeniku koji se sudjelovao na državnom, međunarodnom i svjetskom natjecanju te učeniku koji je osvojio više nagrada na tim natjecanjima u jednom od nastavnih predmeta u području znanosti, umjetnosti ili sporta, boduje se najvrjedniji rezultat
 • učenik dobiva jedan bod ako je redovan učenik još jedne škole

3. SOCIOEKONOMSKI STATUS

 • prema prosječnim prihodima po članu kućanstva, ostvarenim u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće godine

Prihodima se smatraju prihodi propisani Zakonom o socijalnoj skrbi.

Kućanstvo, u smislu ove Odluke, čine bračni drugovi, životni ili neformalni životni partneri, ili izvanbračni drugovi, njihova djeca i drugi srodnici koji su prijavljeni na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno; članom kućanstva smatra se i dijete koje ne živi na istoj adresi prebivališta s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života.


IV. PROVEDBA NATJEČAJA

Zahtjev za dodjelu Stipendije podnosi se na propisanom obrascu.

Zahtjevu iz prethodnog stavka podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente:

 1. Osobnu iskaznicu (presliku)
 2. Uvjerenje o prebivalištu
 3. Potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje *
 4. Presliku svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole ili presliku svjedodžbe 7. i 8. razrede za učenike 1. razreda srednje škole
 5. Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva*
 6. Potvrde o mjesečnim primanjima svih članova domaćinstva za razdoblje od 3 mjeseca koja prethode Natječaju. Obrtnici presliku obratnice i rekapitulaciju knjige primitaka i izdataka sa popunjenim PPI obrascem od 1.1.2023. do 1.9.2023.
 7. Izjava o privoli /suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja
 8. Uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva*
 9. Dokaze o postignutom uspjehu za izvannastavna i izvanškolska postignuća
 10. Dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (učenik kojem je jedan roditelj umro, nestao ili nepoznat ili koji živi u kućanstvu s jednim roditeljem, učenik čija su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata ili je pod skrbništvom i/ili koristi pravo na uslugu smještaja izvan vlastite obitelji u skladu s propisima iz područja socijalne skrbi, učenik koji živi u kućanstvu s bratom ili sestrom koji su predškolske dobi ili su u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja ili su korisnici prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osobnu invalidninu na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, učenik roditelj).

* Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.


V. VISINA POTPORE

Mjesečna stipendija iznosi 60,00 eura neto za učenike.
Učenicima tijekom školske godine isplata teče od 1. rujna do 30. lipnja.


VI. DEFICITARNA ZANIMANJA

Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski

 • Zavarivač/zavarivačica
 • Vozač motornog vozila / vozačica motornog vozila
 • Bravar/bravarica
 • Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom / monterka i obrađivačica
 • rezanjem i deformacijom
 • Obrađivač odvajanjem materijala / obrađivačica odvajanjem materijala*
 • Zidar/zidarica
 • Tesar/tesarica*
 • Keramičar-oblagač/keramičarka-oblagačica
 • Armirač/armiračica*
 • Fasader/fasaderka*
 • Rukovatelj/rukovateljica samohodnim građevinskim strojevima*
 • Proizvođač/proizvođačica i monter/monterka PVC i aluminijske stolarije*
 • Konobar/konobarica
 • Instalater grijanja i klimatizacije / instalaterka grijanja i klimatizacije
 • Elektroinstalater/elektroinstalaterka
 • Plinoinstalater/plinoinstalaterka
 • Vodoinstalater/vodoinstalaterka
 • Soboslikar-ličilac/soboslikarica-ličiteljica
 • Mesar/mesarica
 • Stolar/stolarica
 • Obrađivač lima / obrađivačica lima
 • CNC operater/ CNC operaterka
 • Automehatroničar/automehatroničarka
 • Izolater/izolaterka*
 • Dimnjačar/dimnjačarka*
 • Monter suhe gradnje / monterka suhe gradnje
 • Kuhar/kuharica
 • Slastičar/slastičarka
 • Pekar/pekarica

Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski

 • Medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege
 • Farmaceutski tehničar / farmaceutska tehničarka


VII. PODNOŠENJE PRIJAVA

Prilikom podnošenja zahtjeva kandidati su obvezni ispuniti obrazac prijave i potpisati izjavu o privoli/suglasnosti za prikupljanje i obradu podataka koje se može dobiti u pisarnici Gradske uprave, Vukovarska 1, ili na službenim Internet stranicama grada Slavonskog Broda (www.slavonski-brod.hr).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sva pojedinačna prava i obveze kandidata koji udovolje propisanim kriterijima, utvrdit će se posebnim ugovorom između učenika korisnika Stipendije i Grada Slavonskog Broda.


VII. ROKOVI

O ishodu postupka odabira, kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana izvršenog odabira, a rok za prijavu na Natječaj je 15 dana od dana objave na službenim internet stranicama Grada Slavonskog Broda, na adresu:


Grad Slavonski Brod
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Slavonskog Broda
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod

 

Prilozi:

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave