fbpx
 
 

Javni poziv

za prijavu kandidata/kandidatkinja za izbor poslodavca godine

za osobe s invaliditetom grada Slavonskog Broda

za 2023. godinu


Grad Slavonski Brod, na inicijativu gradskog Povjerenstva za osobe s invaliditetom od 2011. godine, izborom poslodavca godine stavlja naglasak na društvenu uključenost osoba s invaliditetom s ciljem senzibilizacije poslodavaca i šire društvene zajednice kako za potrebe osoba s invaliditetom tako i za njihov radni potencijal. Cilj tog izbora isticanje je poslodavaca s pozitivnim praksama i iskustvima u zapošljavanju osoba s invaliditetom. Pozivamo poslodavce da sudjelovanjem u natječaju potvrde svoje društveno odgovorno poslovanje i zapošljavanje.

Traže se poduzeća koja su promišljajući pristup zapošljavanju radnika s invaliditetom uvažila sve zakonske propise, a osim toga su postavila i određene standarde aktivne politike prema radnicima s invaliditetom, kao što su uklanjanje arhitektonskih barijera, ulaganje u njihovo dodatno obrazovanje, te prilagođavanje sredstava rada.

Izborom se želi skrenuti pozornost naše lokalne zajednice na problematiku zapošljavanja osoba s invaliditetom ukazujući na pozitivne primjere iz prakse s krajnjim ciljem senzibiliziranja poslodavaca na brojnije zapošljavanje osoba s invaliditetom. Učinak koji se želi postići nagradom je da se zapošljavanje osoba s invaliditetom stavi u pozitivan kontekst ravnopravnog sudjelovanja na tržištu rada na osnovi specifičnih kompetencija i vještina. Na ovaj način nagradit će se poslodavci koji su prepoznali kvalitete i mogućnosti osoba s invaliditetom, osigurali im radna mjesta koja najbolje odgovaraju njihovoj preostaloj radnoj sposobnosti uključujući ih u radnu sredinu, čime promiču poštivanje različitosti na radnome mjestu. 

Nagrada će se dodijeliti 3. prosinca 2023. godine u prigodi obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.

Prijavu mogu podnijeti sami poslodavci ili udruge osoba s invaliditetom. Obrasci za prijavu mogu se preuzeti na internet stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr ili u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Vukovarska 1. Rok je za podnošenje prijava za izbor poslodavca godine za osobe s invaliditetom 20. studenoga  2023. godine. Prijava se dostavlja na adresu:

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Vukovarska 1

3500 Slavonski Brod

uz napomenu „Ne otvaraj – Javni poziv za prijavu kandidata/kandidatkinje za izbor poslodavca godine za osobe s invaliditetom“.

Partneri su u provođenju ovog projekta: Grad Slavonski Brod, Hrvatska gospodarska komora (Županijska komora Slavonski Brod) i Hrvatski zavod za zapošljavanje (Područna služba Slavonski Brod).

 

Obrazac za prijavu_poslodavac godine

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave