fbpx
 
 

Budući da je dana 21. srpnja 2023- godine donesena Odluka o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, praćenim jakim udarima vjetra i obilnom kišom na na građevinskim i infrastrukturnim objektima te poljoprivrednim kulturama, naročito višegodišnjim nasadima-voćnjacima i vinogradima na području općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Cernik, Davor, Donji Andrijevci, Dragalić, Garčin, Gornja Vrba, Gornji Bogićevci, Gundinci, Klakar, Nova Kapela, Okučani, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Rešetari, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Velika Kopanica, Vrbje, Vrpolje i gradova: Slavonski Brod i Nova Gradiška ( KLASA: 320-12/23-01/11 URBROJ:2178-01-02/03-23-1, dalje: Odluka) obavještavamo oštećenike da je rok za prijavu šteta 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke te pozivamo da prijave šteta nastalih od prirodne nepogode dostave u tom roku pisanim putem na propisanom obrascu dostupnim uz ovu objavu i u pisarnici Gradske uprave.

Obrazac za prijavu potrebno je popuniti, potpisati i poslati e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , poštom-preporučeno ili predati u Pisarnicu Grada Slavonskog Broda od 7,00 do 15,00 sati (radnim danom).  Prijave šteta nije moguće izvršiti telefonskim putem, nego isključivo pisanim putem i to na propisanom obrascu.

Uz zahtjev preporučamo priložiti raspoložive dokaze o šteti i ostalim navodima u zahtjevu ( fotodokumentaciju, preslike računa itd.) radi bržeg postupanja nadležnih tijela, a bit će omogućena i naknadna dopuna zahtjeva i dostava dokaza u postupku utvrđivanja štete.

Ukazuje se prijaviteljima da su u obrascu za prijavu štete ( PN obrazac) dužni upisati Ukupan iznos prve procjene štete. Radi se o okvirnom iznosu štete , a točan konkretan iznos štete će se utvrđivati u daljnjem postupku.

Sukladno odredbi članka 20. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ( „Narodne novine“ br. 16/19) sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za:

  1. štete na imovini koja je osigurana
  2. štete na imovini koje su izazvane namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu bile poduzete propisane mjere zaštite od strane korisnika ili vlasnika imovine
  3. neizravne štete
  4. štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene, gospodarskim zgradama i stambenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju prema posebnim propisima, osim kada je, prije nastanka prirodne nepogode, pokrenut postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva pomoći biti dodijeljena tek kada oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela
  5. štete nastale na građevini ili području koje je, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita kulturnog dobra, aktom proglašeno kulturnim dobrom ili je u vrijeme nastanka prirodne nepogode u postupku proglašavanja kulturnim dobrom
  6. štete koje nisu na propisani način i u zadanom roku unesene u Registar šteta prema odredbama ovoga Zakona
  7. štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine.

Iznimno od stavka 4. točke 4. članka 20. Zakona, sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda mogu se dodijeliti i za štete na nezakonito izgrađenim stambenim zgradama korisnicima socijalne skrbi s priznatim pravom u sustavu socijalne skrbi određenim propisima kojima se uređuje područje socijalne skrbi i drugim pripadajućim aktima nadležnih tijela državne uprave.


Prilozi:


NAPOMENA:

Obavještavaju se građani koji su podnijeli prijavu štete telefonskim putem ili putem e-maila kako su službenici Gradske uprave danas krenuli u obilazak lokacija na kojima su štete prijavljene te će na terenu građanima uručiti priloženi obrazac. Svi oni građani koji još nisu prijavili štetu od sada će to vršiti isključivo putem obrasca koji se može predati osobno u pisarnicu Gradske uprave (Vukovarska 1), poštanskim putem ili skeniranjem ispunjenog obrasca i slanjem na sljedeću e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Informacije građani mogu dobiti na brojevima telefona:

  • 217 - 075 (Mara Aračić)
  • 217 - 030 (Luca Lucić)
  • 217 - 021 (Anita Kolundžić)

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave