fbpx
 
 

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
KLASA: 112-06/23-01/4
URBROJ: 2178/01-05-23-01
Slavonski Brod, 17. svibnja 2023. godine


Na temelju odredbe članka 19. stavak 1. u svezi s člankom 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. dalje: ZSN), privremeni pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda, objavljuje


J A V N I    N A T J E Č A J
za prijem vježbenika

 

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za lokalnu samoupravu

- Viši stručni suradnik 1- za odnose s javnošću i protokol - vježbenik
- 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci vježbeničkog staža radi osposobljavanja za službu

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu sukladno odredbi članka 12. ZSN-a:

  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo i
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Kandidati/kinje moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • magistar struke ili stručni specijalist novinarstva, odnosa s javnostima, politologije, komunikologije ili druge društvene ili humanističke struke (300 ECTS bodova)
  • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž
  • poznavanje rada na računalu

 

Prilog:


Poveznice:

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave