fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
KLASA: 112-02/22-01/34
URBROJ: 2178/01-04-22-1
Slavonski Brod, 14. studenog 2022. godine


Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 11. listopada 2022. godine (KLASA:983-01/22-01/13,URBROJ:524-07-02-01-01/3-22-26 te potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: UP.02.1.1.16.0403 od 21. listopada 2022. godine za provedbu projekta „Zaposlena“ faza III - pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama s područja grada Slavonskog Broda prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi - Program zapošljavanja žena - faza III“, u okviru Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020., objavljuje se


O G L A S
za prijam u radni odnos za izvršavanje poslova
RADNICA ZA PRUŽANJE PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU
STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

 
za potrebe provedbe projekta
„Zaposlena“ faza III - pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama
s područja grada Slavonskog Broda

 

I.

Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Slavonskom Brodu radi obavljanja privremenih poslova pružanja podrške u svakodnevnom životu starijim i nemoćnim osobama s urbanog područja grada Slavonskog Broda u projektu „Zaposlena“ faza III.

Odrednice oglašenog radnog mjesta su kako slijedi:

 • Broj traženih osoba: 31 izvršiteljica na određeno radno vrijeme
 • Mjesto rada: urbano područje grada Slavonskog Broda
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Prijevoz na rad: javni gradski prijevoz
 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci

 

 

Prilog:

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave