fbpx
 
 

Na temelju članka 4. Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Slavonski Brod ima udjele („Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda“) , članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. , 5/14, 4/18 ) i točke 5. Javnog natječaja za izbor članova/ica nadzornog odbora Trgovačkog društava Komunalac d.o.o. KLASA: 021-01/21-01/24 URBROJ: 2178/01-01-21-1 od 21. srpnja 2021.  , Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, donosi    


ODLUKU

 o djelomičnom poništenju Javnog natječaja za izbor članova/ica Nadzornog odbora
 Trgovačkog društava Komunalac d.o.o.


1. Djelomično se poništava Javni natječaj za izbor članova/ica nadzornog odbora Trgovačkog društava Komunalac d.o.o. KLASA: 021-01/21-01/24 URBROJ: 2178/01-01-21-1 od 21. srpnja 2021.  u ime Grada Slavonskog Broda,  javno objavljenog na službenim internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda dana 21. srpnja 2021. godine,  i u to u dijelu koji se odnosi na izbor 1 ( jednog) člana.

2. Za dio javnog natječaja iz t.1. ove Odluke koji je poništen raspisat će se ponovljeni javni natječaj za izbor 1 ( jednog) člana nadzornog odbora u ime Grada Slavonskog Broda. .

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se službenim internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda ( www.slavonski-brod.hr)

GRADONAČELNIK

Mirko Duspara, dr.med.

Prilog: 

 Odluka o djelomičnom poništenju Javnog natječaja za ibor članova/ica Nadzornog odbora Trgovačkog društva Komunalac d.o.o.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave