fbpx
 
 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
KLASA: 112-02/21-01/8
URBROJ: 2178/01-07-21-31
Slavonski Brod, 9. travnja 2021. godine


Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine br. 25/13, 85/15),   a vezano za Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/21-01/8 URBROJ: 2178/01-07-21-2 od 12. veljače 2021., objavljen putem „Narodnih novina 14/2021, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenih web stranica i oglasne ploče Grada dana 12.2.2021. za radno mjesto Samostalni upravni referent za pravne poslove i poslove izdavanja dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje u Upravnom odjelu za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša , daje se sljedeća

O B A V I J E S T

o ishodu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto
Samostalni upravni referent za pravne poslove i poslove izdavanja dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje

 

Daje se obavijest da je po gore navedenom javnom natječaju primljen Branimir Kajmić, magistar prava.


GRAD SLAVONSKI BROD

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave