fbpx
 
 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa
KLASA: 112-02/21-01/17
URBROJ: 2178/01-07-21-110.
Slavonski Brod, 19. ožujka 2021. godine


Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 2. veljače 2021. godine (KLASA:910-04/21-06/18,URBROJ:524-07-02-01-01/2-21-4.) te potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: UP.02.1.1.13.0377 od 22. veljače 2021. godine za provedbu projekta „Zaposlena“ faza II – pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama s područja grada Slavonskog Broda prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena –faza II“, u okviru Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020., i objavljenog Oglasa za prijam u radni odnos za izvršavanje poslova radnica za pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim i nemoćnim osobama Povjerenstvo za provedbu oglasa, nakon otvaranja, pregleda i analize pristiglih prijava objavljuje

P O Z I V
na intervju

Obavještavamo Vas kao kandidatkinje po gore navedenom Oglasu za  prijam u radni odnos kako će se intervju s kandidatkinjama održati dana 22. ožujka 2021. godine od 8:00  do 15:00  U PROSTORIJAMA Mjesnog doma „J.J. Strossmayer“ Juraja Dobrile 2 , Slavonski Brod, prema slijedećem rasporedu:

Kandidat

Vrijeme

A.I.

8.00-8.10

A.S.

8.00-8.10

B.J.

8.00-8.10

B.A.

8.10-8.20

B.P.

8.10-8.20

B.J.

8.10-8.20

B.M.

8.20-8.30

B.S.

8.20-8.30

B.Z.

8.20-8.30

B.N.

8.30-8.40

B.S.

8.30-8.40

B.K.

8.30-8.40

B.M.

8.40-8.50

B.A.

8.40-8.50

B.M.

8.40-8.50

B.A.

8.50-9.00

B.J.

8.50-9.00

B.R.

8.50-9.00

C.K.

9.00-9.10

Č.S.

9.00-9.10

Č.Z.

9.00-9.10

Č.M.

9.10-9.20

D.M.

9.10-9.20

D.J.

9.10-9.20

D.Ž.

9.20-9.30

D.K.

9.20-9.30

G.D.

9.20-9.30

H.D.

9.30-9.40

J.S.

9.30-9.40

J.R.

9.30-9.40

J.I.

9.40-9.50

K.N.

9.40-9.50

K.M.

9.40-9.50

K.S.

9.50-10.00

K.A.

9.50-10.00

K.B.

9.50-10.00

L.A.

10.00-10.10

L.V.

10.00-10.10

L.D.

10.00-10.10

M.V.

10.10.-10.20

M.V.

10.10.-10.20

M.A.

10.10.-10.20

M.H.

10.20-10.30

M.M.

10.20-10.30

M.N.

10.20-10.30

M.G.

10.30-10.40

M.A.

10.30-10.40

M.M.

10.30-10.40

M.K.

10.40-10.50

M.Ž.

10.40-10.50

O.S.

10.40-10.50

P.V.

10.50-11.00

P.V.

10.50-11.00

P.D.

10.50-11.00

P.S.

11.00-11.10

S.Z.

11.00-11.10

S.M.

11.00-11.10

S.A.

11.10-11.20

S.J.

11.10-11.20

Š.Ž.

11.10-11.20

Š.Š.

11.20-11.30

Š.A.

11.20-11.30

Š.A.

11.20-11.30

T.I.

11.30-11.40

T.B.

11.30-11.40

T.T.

11.30-11.40

T.Ž.

11.40-11.50

T.P.

11.40-11.50

V.S.

11.40-11.50

V.K.

11.50-12.00

V.A.

11.50-12.00

Z.R.

11.50-12.00

Z.R.

12.00-12.10

Ž.A.

12.00-12.10

Ž.N.

12.00-12.10

A.L.

12.10-12.20

B.S.

12.10-12.20

S.M.

12.10-12.20

Š.M.

12.20-12.30

D.M.

12.20-12.30

K.M.

12.20-12.30

K.S.

12.30-12.40

K.I.

12.30-12.40

L.L.

12.30-12.40

M.M.

12.40-12.50

M.A.

12.40-12.50

O.E.

12.40-12.50

P.A.

12.50-13.00

R.S.

12.50-13.00

V.M.

12.50-13.00

 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave