fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV
I KOMUNALNO REDARSTVO
Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-02/21-01/18
URBROJ: 2178/01-07-21-18
Slavonski Brod, 18. ožujka 2021. godine


Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18.,112/19), a u svezi Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme KLASA: 112-02/21-01/18 URBROJ: 2178/01-07-21-2 od 5. ožujka 2021. godine, objavljenog na „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenim web stranicama i oglasnoj ploči Grada dana 5. ožujka 2021. godine za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto – Samostalni upravni referent 1-komunalni redar te Uputi i obavijesti kandidatima KLASA: 112-02/21-01/18, URBROJ: 2178/01-07-21-4 od 5. ožujka 2021 (dalje: Uputa), Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje


O B A V I J E S T
kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti
 

Obavještavaju se prijavitelji prijavljeni na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme KLASA: 112-02/21-01/18 URBROJ: 2178/01-07-21-2 od 5. ožujka 2021., objavljen putem  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Slavonski Brod, službenih web stranica i oglasne ploče Grada Slavonskog Broda dana 5. ožujka 2021. za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto – Samostalni upravni referent 1- komunalni redar  kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti održati dana 23. ožujka 2021. godine umjesto dana navedenog u Uputama i obavijestima kandidatima.

Poziv za testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa i raspored vremena testiranja bit će objavljeni dana 22. ožujka 2021. godine na web stranici i oglasnoj ploči Grada Slavonskog Broda, a kandidati će biti obaviješteni, u pravilu, putem e-pošte.

                                   
Povjerenstvo za provedbu oglasa

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave