fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

GRAD SLAVONSKI BROD
KLASA: 021-01/16-01/1
URBROJ: 2178/01-07-20-36
Slavonski Brod, 8. listopada 2020.

J A V N I    P O Z I V
PRIJEDLOG KANDIDATA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA
ŽUPANIJSKOG SUDA U SLAVONSKOM BRODU


Sukladno članku 119. stavak 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine Republike Hrvatske" broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18. i 126/19.) suce porotnike općinskih sudova imenuje Županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.

Kako članak 118. stavak 2. Zakona o sudovima propisuje da se odredbe koje se odnose na suce, shodno primjenjuju i na suce porotnike to je propisano da za suca porotnika može biti izabran punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika, osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću i koja dužnost porotnika može neometano obavljati.

Slijedom navedenog

GRAD SLAVONSKI BROD POZIVA

sve zainteresirane građane grada Slavonskog Broda koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da na ovaj Javni poziv podnesu prijavu za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Slavonskom Brodu.

Suce porotnike imenuje Županijska skupština Brodsko-posavske županije na prijedlog Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda.

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda predlaže 15 kandidata.

Suci porotnici imenuju se na vrijeme od četiri godine i po isteku toga roka mogu biti ponovno imenovani, a za obnašanje dužnosti pripada im pravo na naknadu troškova i nagradu, sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika ("Narodne novine Republike Hrvatske" broj 38/14.).

Prijavi je potrebno priložiti potpisanu IZJAVU kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta koja se nalazi u privitku, na službenim mrežnim stranicama Grada Slavonskog Broda.

Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda utvrđeno je da Odbor za izbor i imenovanja predlaže imenovanje predstavnika Gradskog vijeća u određena tijela i organizacije te se prijava i prilozi mogu dostaviti putem pošte na adresu Grad Slavonski Brod, Odbor za izbor i imenovanja, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod; neposredno na pisarnicu Gradske uprave Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1 ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Za sve dodatne informacije u svezi ovog Javnog poziva zainteresirani kandidati mogu kontaktirati Upravni odjel za lokalnu samoupravu, telefonski broj 035/217-014.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog poziva.

 

Prilog:

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave