fbpx
 
 

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
KLASA: 112-02/20-01/22
URBROJ: 2178/01-07-20-10

Slavonski Brod, 3. srpnja 2020. godine

Na temelju odredbe članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18., 112/19 dalje: ZSN LP(R)S )  Povjerenstvo za provedbu Oglasa dostavlja

OBAVIJEST

o izmjeni vremena prethodne provjere znanja i sposobnosti


Obavještavaju se prijavitelji prijavljeni na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme KLASA: 112-02/20-01/22 URBROJ: 2178/01-07-20-2 od 16. lipnja 2020. godine, objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područni ured Slavonski Brod, službenih web stranica i oglasne ploče Grada Slavonskog Broda dana 16. lipnja 2020. godine za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni referent 1 za odnose s javnošću i protokol - 1 izvršitelj/ica, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti održati dana 11.7.2020.godine umjesto dana navedenog u Uputama i obavijestima kandidatima.

Poziv za testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa i raspored vremena testiranja bit će objavljeni dana 9.7.2020.godine na web stranici i oglasnoj ploči Grada Slavonskog Broda, a kandidati će biti obaviješteni, u pravilu, putem e-pošte.

                                                       

                                                                                                                                 Povjerenstvo za provedbu oglasa

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave