fbpx
 
 

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
KLASA: 112-02/20-01/11
URBROJ: 2178/01-07-20-11

Slavonski Brod, 20. veljače 2020. godine

Na temelju odredbe članka 19.st.1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18. dalje: ZSN LP(R)S )  privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda objavljuje


IZMJENA JAVNOG  NATJEČAJA

KLASA: 112-02/19-01/11 URBROJ: 2178/01-07-20-2 od 10.veljače 2020.godine za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, na radno mjesto  Viši stručni suradnik 1-za odnose s javnošću i protokol, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 16/20  dana 12.veljače 2020.godine, putem područnog ureda HZZ i službenih web stranica Grada.

U dijelu teksta javnog natječaja koji se odnosi na rok dostave prijava na javni natječaj mijenjaju se riječi „ u roku od 8 dana“ te se umjesto toga navodi „ u roku od 15 dana“.
Ostale odredbe javnog natječaja ostaju nepromijenjene.

 

                                                       

                                                                                                                                        PRIVREMENA PROČELNICA
Snježana Štivić, dipl.oec.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave