fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

 • gradnju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda)- Projekt “BROD 2”, poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture
  aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci
  - odvodnja urbanih zona na području uz ušće vodotoka Mrsunja u rijeku Savu s pripadajućom crpnom stanicom na k.č.br. 2460/2, 2460/4, 2460/5 , 2460/6 , 2462/6 , 2463/13 , 2464/5 , 2464/7, 2466/13, 2467/17, 2469/1, 2470/1 , 2472/10 , 2474/4 , 2476/6 , 2477/1 , 2477/16 , 2748/1 , 2748/2 , 2758, 2759, 3166, 3167/1, 3305, 3309 k.o. Brodski Varoš i k.č.br. 3677/5, 3678/1 i 3705/1 k.o. Slavonski Brod

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.02.2020. godine u 11, 00 sati, na lokaciji - Slavonski Brod, Vukovarska 1.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave