fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

GRAD SLAVONSKI BROD
Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-02/20-01/3
URBROJ: 2178/01-07-20-13

Slavonski Brod, 7.veljače  2020. godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18.,112/19), Grad Slavonski Brod daje

O B A V I J E S T
kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnost

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglase Grada Slavonskog Broda za prijam u službu kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 8.veljače 2020. godine prema sljedećem rasporedu:

           

 

Oglas za prijam u službu

Vrijeme početka
prethodne provjere

1.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
Viši stručni suradnik 1-za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

9:00 h

2.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
Viši stručni referent 1-za komunalno gospodarstvo

9:30 h

3.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
Samostalni upravni referent 1-za pravne poslove

9:30 h

4.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
Viši stručni suradnik za financijsko knjigovodstvo-glavni knjigovođa

10:00 h

5.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
Voditelj pododsjeka za financije

10:00 h

6.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
Stručni referent 1 knjigovođa analitičar

10:30 h

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta oglasa putem elektroničke pošte. Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa dostavljena je putem elektroničke pošte. Kandidati koji nisu dobili pozive ne ispunjavaju uvjete oglasa.

Kandidati su se obvezni pridržavati rasporeda navedenoga u ovoj obavijesti. Nije moguće naknadno pristupanje prethodnoj provjeri, neovisno o razlozima.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda uz svaki pojedini oglas.

Kandidati prijavljeni na više oglasa pristupaju onoj prethodnoj provjeri s najranijim vremenom početka provedbe.

 

Grad Slavonski Brod

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave