fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak


30. travnja 2002. godine, na svojoj 12. sjednici, Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda dodjeljuje javno priznanje

 

ZLATNA ČAPLJA - NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

 

David Sluganović

za dugogodišnji humanitarni rad, ljudsku i svećeničku brigu o ranjenima i invalidima u Domovinskom ratu, organizaciju pučke kuhinje, sustavan rad s mladima, za pruženu pomoć u obnovi kuća i crkava u gradu i županiji te sveukupno pastoralno djelovanje na dobrobit grada i građana i opće dobro

 

GRB GRADA SLAVONSKOG BRODA

 

Mato Japundžić

dugogodišnjem uspješnom predsjedniku Općinskog suda u Slavonskom Brodu, vrsnome stručnjaku iz područja pravosuđa, zaslužnome za izgradnju zgrade suda i stvaranje uvjeta za cjelokupno funkcioniranje pravosuđa u gradu Slavonskom Brodu

 

Strojarski fakultet

za doprinos u području obrazovanja, izdavačke djelatnosti, znanstveno-istraživačkog  rada, suradnju s gospodarstvom grada i Republike Hrvatske, četrdesetogodišnje kontinuirano  obrazovanje inženjera strojarstva te društveni rad i afirmaciju grada u zemlji i inozemstvu

 

Fra Andrija Zirdum

svećeniku i znanstveniku, za izučavanje lokalne povijesti brodskog i gradiškog kraja, za objavljenu knjigu “Počeci naselja i stanovništva brodskog i gradiškog kraja od 1698. -1991. godine”

 

Uprava unutarnje plovidbe

za ostvarene rezultate u nastojanju da grad Slavonski Brod postane jedno od najznačajnijih središta riječnog prometa u Republici Hrvatskoj, osnovanu Lučku upravu, izgrađenu i opremljenu zgradu Kapetanije, nabavljena plovila i vozila,  započetu izgradnju terminala za generalne terete, te ostvarenu suradnju s inozemnim lukama i gospodarskim sustavima na opće dobro grada i građana

 

ŠTIT BERISLAVIĆA

 

Tvrtko Exle

za promicanje tradicijskih vrijednosti grada, organiziranje izložbi i kulturnih priredbi, sudjelovanje u turističkoj prezentaciji grada, te dugogodišnje nastupe u Muškom komornom zboru Crkve Presvetog Trojstva

 

Mirko Čavar

za dugogodišnji uspješan rad u gospodarstvu grada Slavonskog Broda, aktivan rad u Sekciji za društveni i gospodarski razvoj Udruge matice hrvatskih umirovljenika, te pruženu potporu programima za razvitak grada

 

Branka Solina

za dugogodišnje nesebično zalaganje i postignuća u unapređenju knjižničarske djelatnosti, za očuvanje vrijednog knjižnog fonda za vrijeme Domovinskog rata te obnovu i unapređenje ratom oštećene Gradske knjižnice

 

Informatički inženjering - ININ

za izniman uspjeh na području informatičke znanosti dobivanjem znaka “Izvorno hrvatski”, predstavljanje Hrvatske na sajmu informatike u Műnchenu te samostalno izrađen informatički paket program SMS Info

 

Udruga Matice hrvatskih umirovljenika

za dugogodišnji rad samostalne, dragovoljne, nestranačke i humanitarne udruge u zaštiti materijalnog položaja umirovljenika i njihovih prava i interesa te organiziranje kulturne i svekolike aktivnosti  svoga članstva

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave