fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

Na temelju članaka 31. Statutarne odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora ("Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 2/14.), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Slavonskog Broda donosi


R
J E Š E NJ E
O IZMJENI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
ZA PODRUČ
JE GRADA SLAVONSKOG BRODA

 1. U Rješenju o određivanju biračkih mjesta za područje Grada Slavonskog Broda KLASA: 013-01/22-01/1 URBROJ: 2178/01-07-22-13 od 22. travnja 2022. godine, točka I. za IZBORNA JEDINICA -_Mjesni odbor "LUTVINKA"_mijenja se podtočka 5. za Biračko mjesto broj 5 - Hrvatske ceste, Ulica Ivana Gorana Kovačića 58 te izmijenjena glasi:
  5. Biračko mjesto broj 5- Baptistička crkva, Ulica Ivana Gorana Kovačića 50
  koje obuhvaća birače s prebivalištem u ulicama:
  ULICA NIKOLE ZRINSKOG 71-111 (NEPARNI), ULICA BARUNA TRENKA, ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA"

 2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Grada Slavonskog Broda.

 3. Po ovom rješenju donijet će se novo izmijenjeno Rješenje o određivanju biračkih mjesta za područje Grada Slavonskog Broda na obrascu OMS-7.

 

Prilog:

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave