fbpx
Ispis

mt_ignore
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Naziv projekta:
Logotip projektaPlan održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod
Korisnik:
Grad Slavonski Brod
Partneri u projektu:
Kratki opis projekta:

Projekt „Plan održive urbane mobilnosti urbano područje Slavonski Brod (UPSB)“ provodi se u okviru instrumenta Poziva na dostavu projektnog prijedloga

U postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt „Plan održive urbane mobilnosti urbanog područja Slavonski Brod“, broj poziva: KK.07.4.2.09, u kojem Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU nastupa u ulozi upravljačkog tijela, a Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) u funkciji posredničkog tijela druge razine.

Ovaj instrument provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 7 „Povezanost i mobilnost“, Investicijskog prioriteta 7ii Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometni sustavi sa niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti, Specifičnog cilja 7ii2 „Povećanje broja putnika u javnom prijevozu” OPKK-a, financiranog sredstvima ESI fondova.

Provedbom projekta „Plan održive urbane mobilnosti urbano područje Slavonski Brod (UPSB)“ unaprijedit će se postojeći koncept upravljanja mobilnošću na urbanom području na način da će u suradnji s građanima, stručnjacima i relevantnim dionicima na lokalnoj i regionalnoj razini i uz razmatranje postojeće infrastrukture, sadašnje te projekcije buduće potražnje za mobilnošću biti izrađen usuglašeni Plan urbane mobilnosti kao strateški okvir i smjernica za učinkovita, razumna i svrsishodna ulaganja u prometnu infrastrukturu. Donošenju konačnog dokumenta prethodi analiza podataka, informacija te prijedlog prometnog modela i rezultatima prometnog modela, provest će se sveobuhvatna analiza sadašnje i buduće potražnje koja će pokrivati sve aspekte važne za prometni sustav sa točke gledišta provođenja politika, institucionalne organizacije, upravljanja i infrastrukture. Plan će obuhvatiti sve vidove mobilnosti na UPSB te producirati optimalne mjere za daljnji razvoj održivog prometa.

U skladu sa navedenim predmet ovog projekta je izrada Plana održive urbane mobilnosti UP Slavonski Brod - strateškog plana koji će osigurati osnovu za srednjoročni i dugoročni održivi razvoj svih vidova prometa te osigurati razvoj cijelog prometnog sektora.

Izrada Plana održive urbane mobilnosti UP Slavonski Brod u skladu je sa Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. - 2030.
Cilj:
Izraditi Plan održive urbane mobilnosti radi unaprjeđenja planiranja mobilnosti urbanog područja Slavonski Brod kroz analizu postojeće situacije prometnih sustava i identifikaciju budućih potreba
Očekivani rezultati projekta:
• Izrađen strateški dokument održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod
Ukupna vrijednost projekta:
2.207.803,60 kn
Iznos bespovratnih sredstava:
1.876.633,06 kn
Razdoblje provedbe projekta:
02.11.2018. do 02.01.2021.
Kontakt osobe za više informacija:
Albina Anđelić, dipl.iur., email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Anita Vačić, mag.oec., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Napomena:
„Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Slavonskog Broda.“
 

 

Logotip projekta

eu fondovi lenta

Korisnik:

mt_ignore
Grad Slavonski Brod

Partner:

razvojna agencija sb