fbpx
Ispis
Kategorija: COVID19

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 8. travnja 2020. godine donio je Odluku o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.

Unutar Odluke, u točki I. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

„Pod mjestom prebivališta ili stalnog boravka, u smislu ove Odluke, smatra se mjesto prebivališta, odnosno mjesto boravišta kako je definirano Zakonom o prebivalištu (Narodne novine br. 144/12 i 158/13), i/ili administrativno područje više jedinica lokalne samouprave koje su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i koje pripadaju istom geografskom području i dijele zajedničke rizike, kada su zaključile Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite.

Jedinice lokalne samouprave dužne su zaključene Sporazume dostaviti Ravnateljstvu civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova putem županijskih stožera civilne zaštite“

Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.