fbpx
Ispis
Kategorija: COVID19

26151998

Vezano za situaciju oko koronavirusa (COVID-19) te s ciljem zaštite radnih mjesta i pomoći građanima, Grad Slavonski Brod odredio je sljedeće mjere kojima nastoji ublažiti posljedice nepovoljnog utjecaja na gospodarstvo:

  • Grad svim poslovnim subjektima odgađa naplatu komunalne naknade i spomeničke rente na razdoblje od tri mjeseca. Za to se vrijeme neće naplaćivati zakonske zatezne kamate niti provoditi ovršni postupci.
  • Poduzetnici koji koriste javne površine bit će oslobođeni plaćanja zakupnine javnih površina ukoliko se zbog proglašenih mjera zatvore ugostiteljski objekti, a poduzetnici koji koriste prostor u gradskim ustanovama, koje zbog nastale situacije ne rade, bit će potpuno oslobođeni plaćanja zakupnine i režijskih troškova u razdoblju dok su poslovni prostori zatvoreni.
  • Građani stariji od 65 godina zbog neplaćanja računa gradskih prihoda u navedenom dospijeću dok traju mjere, neće biti obračunate zatezne kamate.
  • Korisnici usluga dječjih vrtića i produženog boravka oslobođeni su plaćanja obveza za razdoblje dok su vrtići, odnosno škole zatvorene.

Grad Slavonski brod daje preporuke trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Slavonskoga Broda da donesu odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti u vezi naplate prihoda iz svojeg djelokruga poslovanja.

Provedba ove odluke započinje s današnjim danom, utorkom, 17. ožujka 2020. godine.

Prilog: