fbpx
Ispis

Pozivamo Vas da do 22. svibnja 2015. godine do 11 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE OTVARAJ - Izgradnja
skate parka na Vijušu »,evidencijski broj nabave: B-17/2015.

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Izgradnja skate parka na Vijušu (pdf)