fbpx
 
 

Grb Slavonskog BrodaPredstojnik Ureda Državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji Mario Vučinić, dipl.iur.  sazvao je za četvrtak 18.srpnja 2013. u 10,00 sati konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda. Odmah nakon konstituirajuće sjednice održat će se i radna sjednica Gradskog vijeća.

 

- Privitak (pdf)


Prijedlog dnevnog reda radne sjednice Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda 

 

1. Kadrovska pitanja

  • a. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za Statut i Poslovnik
  • b. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za financije i proračun
  • c. Prijedlog Odluke o izboru odbora za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo
  • d. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti
  • e. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
  • f. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za predstavke, pritužbe i prijedloge građana
  • g. Prijedlog Odluke o izboru Komisije za imenovanje naselja, trgova i ulica u gradu
  • h. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

2. Proračun Grada Slavonskog Broda za 2013. godinu

3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2012. godinu

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slavonskog Broda

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za darovanje nekretnine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda Brodsko-posavskoj županiji za izgradnju Veleučilišta

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade za 2014. godinu

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Slavonskog Broda

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Trgovačkom društvu Brod-plin d.o.o. za dugoročno zaduženje za nabavu financijskih sredstava

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuna Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda

14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuna Odluke o osnivanju Ustanove za gospodarenje športskim objektima I. i II. kategorije

15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluke Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod

 

Upravni odjel za lokalnu samoupravu
Pročelnik:
Davor Rogić, dipl.ing.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo