Što je proračun?

Proračun je temeljni financijski dokument Grada te godišnji plan raspodjele sredstava namijenjenih za sve aktivnosti Gradske uprave na području održavanja, funkcioniranja i unaprjeđenja Slavonskog Broda.

Na ovoj stranici građani mogu doznati odgovore na pitanja vezana uz prihode i rashode Grada, programe i aktivnosti koji se financiraju iz gradskog proračuna, te planirane aktivnosti i nove projekte na području našeg grada.

Ovakvim pregledom gradskog proračuna građani dobivaju potpunu i transparentnu informaciju o tome gdje se i kako troši gradski novac, a želja nam je potaknuti i što veći broj Brođanki i Brođana na aktivno sudjelovanje u kreiranju gradskog proračuna.

Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare, jer oni su najbolji pokazatelj toga koji su projekti potrebni u našem gradu.

Odakle novac dolazi?

Gdje se novac investira?

Struktura rashoda i izdatka po razdjelima

Proračun Grada Slavonskog Broda za 2017. godinu

Grad Slavonski Brod u novu 2017. godinu ulazi s proračunom u visini od 258,2 milijuna kuna. Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda usvojilo je prijedlog proračuna na svojoj posljednjoj, ujedno najvažnijoj sjednici u 2016. godini.

Gradska uprava Grada Slavonskog Broda posljednjih nekoliko godina ima iste smjernice pri kreiranju proračuna, a to je smanjiti potrošnju, ostvariti uštede, osigurati jednaku ili čak višu razinu prava za socijalno ugrožene građane, te istovremeno raditi na novim projektima u skladu s proračunskim mogućnostima. I u 2017. godini nastavljaju se radovi na projektima za bolji i  kvalitetniji život građana Slavonskog Broda, a nove projekte Grad je kandidirao na natječaje ministarstava, prema državnim fondovima te fondovima EU kako bi maksimalno iskoristi sredstva koja nam stoje na raspolaganju. Velika i značajna bespovratna europska sredstva osigurana su kroz ITU mehanizam, kroz koji će Slavonski Brod i njegovo urbano područje dobiti najmanje 31,5 milijun eura.

Kada je riječ o novim projektima, za iduću godinu planirana su daljnja ulaganja u Gospodarsku zonu Bjeliš,  izgradnja inovacijskog inkubatora InnoBrod, izgradnja prvog sportskog dječjeg vrtića i energetska obnova Dječjeg vrtića „Maslačak“. Pripremljeni su projekti za energetsku obnovu dječjih vrtića „Pčelica“ i „ Trnoružica“ te osnovnih škola „Vladimir Nazor“ i „Ivana Brlić-Mažuranić“, a planirana je i energetska obnova ostalih objekata namijenjenih odgoju i obrazovanju djece te javnih objekata za čiju se obnovu mogu dobiti potpore.

Tijekom iduće godine 17,4 milijuna kuna bit će izdvojeno za izgradnju i modernizaciju cesta i pješačkih staza, a planirani su i radovi na 7 milijuna kuna vrijednom projektu rekonstrukcije Zagrebačke ulice kroz mjeru 7. Nastavljaju se i ulaganja na području sporta. Tako su uz 9 milijuna kuna vrijednu izgradnju novog prostora za brodske kajak-kanu klubove, proračunom za iduću godinu predviđena sredstva i za projekt izgradnje sportskog objekta NK Podvinje te za nastavak radova na izgradnji sportskog objekta NK Graničar.

Proračunom za 2017. godinu predviđena su i sredstva za uređenje Tvrđave. Naime, u sklopu komponente Integriranog programa revitalizacije kulturne baštine urbanog područja Slavonski Brod planirana je izgradnja i opremanje Kuće tambure , uređenje kuće Brlić te izgradnja infrastrukture u Tvrđavi.

Od novih projekata u 2017. godini svakako treba istaknuti i 9 milijuna kuna vrijednu izgradnju sortirnice i kompostane, izgradnju društvenog doma u Romskom naselju te obnovu Planinarskog doma i izgradnju vidikovca.

 

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA PO RAZDJELIMA
(nosioci razdjela su upravni odjeli Grada)  
Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 81.646.000,00
Upravni odjel za društvene djelatnosti        
74.765.137,00
Upravni odjel za komunalni sustav 36.270.000,00
Upravni odjel za lokalnu samoupravu
31.908.375,00
Upravni odjel za gospodarstvo

24.296.954,00

Upravni odjel za financije i računovodstvo
8.075.000,00
Upravni odjel za ITU 1.276.220,00
Ukupno kn: 258.337.686,00

 

Gradimo i razvijamo naš grad
Proračunom za 2017. godinu za nove investicije, izgradnju i održavanje objekata, izgradnju, održavanje te konstrukciju cesta i  komunalne infrastrukture, te za prostorno uređenje i zaštitu okoliša izdvojili smo 144.054.991,00 kuna  ( stanovi za mlade, društveni  domovi , obnova Hrvatskog doma, obnova kuće Brlić, obnova brodske Tvrđave , izgradnja sportskih objekata, izgradnja novopg dječjeg vrtića, energetska obnova škola i vrtića..itd)

 

 

Uređujemo ceste, pješačke staze i javnu rasvjetu u Slavonskom Brodu
Program gradnje za 2017. godinu pogledajte  ovdje

Izgradnja komunalne infrastrukture       26.350.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija cesta, i pješačkih i biciklističkih staza
3.450.000,00
Dodatna ulaganja u modernizaciju cesta i staza
15.750.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete
5.550.000,00
Projekti komunalnog sustava, naknade za priključenja, pomoć TD Vodovod za gradnju vodovoda i kanalizacije 1.600.000,00

 

 

Uljepšavamo Slavonski Brod

Dio proračunskih sredstava svake je godine namijenjen održavanju cesta i javnih površina našeg grada za što je u idućoj godini izdvojeno 15.400.000,00 kuna

Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu i održavanje javne rasvjete 5.200.000,00
Program čišćenja javnih zelenih i prometnih površina  5.500.000,00
Održavanje cesta, pješačkih staza, mostova, horizontalna i vertikalna signalizacija 4.400.000,00
Odvodnja atmosferskih voda i ostale komunalne usluge 300.000,00
Ukupno kn: 15.400.000,00

 

Zaštita okoliša

Gradskim proračunom za 2017. godinu za područje uređenja i zaštite okoliša previđen je iznos od 18.470.000,00 kuna. Svakako najvažniji radovi na ovom području vezani su uz nastavak radova  na sanaciji odlagališta Vijuš te izgradnju sortirnice i kompostirnice te drugi programi u gospodarenju otpadom uz sufinanciranje FZOEU.

 

Brinemo za građane svih dobnih skupina

Grad Slavonski Brod stalno nastoji pomoći građanima kroz različite oblike pomoći s području socijalne skrbi. Istovremeno, kroz razne oblike gradskih potpora i pomoći nastojimo građanima svih dobnih skupina olakšati svakodnevicu i smanjiti im životne troškove. Grad tako već godinama, primjerice, subvencionira javni gradski prijevoz za učenike i povlaštene skupine građana, subvencionira cijenu gradskih dječjih vrtića, prehranu osnovnoškolaca s područja grada, te financijski pomaže u radu brojnim udrugama  s područja kulture, sporta, obrazovanja.

Tako je u 2017. godini za sve ove programe, koji su u nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti, izdvojeno 74.765.137,00 kuna. (izgradnja škola i vrtića)

Program predškolskog odgoja         18.538.028,00
Program osnovnog školstva 23.668.927,00
Programi s područja kulture     9.341.984,00
Program socijalne skrbi 8.970.000,00
Područje sporta 11.072.278,00
Područje tehničke kulture, znanosti i visokog obrazovanja 1.682.170,00
Ostale potrebe u društvenom djelatnostima 1.491.750,00
Ukupno kn: 74.765.137,00

 

ITU
Odlukom o odabiru područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) predstavnicima sedam odabranih gradova u čijim urbanim područjima će se provoditi ulaganja - Zagreb, Split, Rijeka,Osijek, Zadar, Slavonski Brod i Pula bit će na  na raspolaganju 345.351.269,00 eura iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za razvoj urbanih područja. Grad Slavonski Brod  imat će na raspolaganju 31.072.252,64 EUR.

U 2017. godini Grad Slavonski Brod planira kandidirati vrlo značajne projekte i sukladno rezultatima natječaja početi obnovu projekata kulturne baštine : Kuća tambure, uređenje kuće Brlić, izgradnja  infrastrukture u Tvrđavi te izgradnja poduzetničkog inkubatora u zoni Bjeliš.

Za rad odjela i pokretanje ovih projekata predviđena su u 2017. godini sredstva u iznosu od 6.892.220,00 kn.

Ovim putem obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je Grad Slavonski Brod otvorio novi žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Novi broj žiro računa glasi:
HR 91 23400091839600002

Sva plaćanja ( komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, otkup stana i drugo ) u korist proračuna Grada Slavonskog Broda od 08. rujna 2017.godine potrebno je ubuduće vršiti uz postojeći poziv na broj na navedeni broj računa.

Napomena : Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu na osnovu postojećih naloga za plaćanje, molimo Vas da se obratite u Gradsku upravu na telefone 035 217 021, 035 217 022 , 035 217- 076 ili 035 217 069.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Proračun Grada