Što je proračun?

Proračun je temeljni financijski dokument Grada te godišnji plan raspodjele sredstava namijenjenih za sve aktivnosti Gradske uprave na području održavanja, funkcioniranja i unaprjeđenja Slavonskog Broda.

Na ovoj stranici građani mogu doznati odgovore na pitanja vezana uz prihode i rashode Grada, programe i aktivnosti koji se financiraju iz gradskog proračuna, te planirane aktivnosti i nove projekte na području našeg grada.

Ovakvim pregledom gradskog proračuna građani dobivaju potpunu i transparentnu informaciju o tome gdje se i kako troši gradski novac, a želja nam je potaknuti i što veći broj Brođanki i Brođana na aktivno sudjelovanje u kreiranju gradskog proračuna.

Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare, jer oni su najbolji pokazatelj toga koji su projekti potrebni u našem gradu.

Odakle novac dolazi?

Gdje se novac investira?

Struktura rashoda i izdatka po razdjelima

Proračun Grada Slavonskog Broda za 2018. godinu

Grad Slavonski Brod u novu 2018. godinu ulazi s proračunom u visini od 273,4 milijuna kuna. Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda usvojilo je prijedlog proračuna za 2018. na svojoj posljednjoj, ujedno i najvažnijoj ovogodišnjoj sjednici.

U Proračunu Grada Slavonskog Broda za 2018. godinu postavlja se jedan od najvažnijih ciljeva, a to je osigurati što povoljnije i bolje uvjete života i rada građana, kako bi se zadržalo postojeće stanovništvo i privuklo novo, s posebnim naglaskom na mlade obitelji. Grad u tom smislu neprestano provodi mjere kojima utječe na demografski razvitak, kontinuirano povećava broj projekata i aktivnosti usmjerenih na poboljšanje demografske politike te u i sljedećoj godini 2018. planira daljnji razvoj i implementiranje novih projekata. Grad je kandidirao na natječaje ministarstava, prema državnim fondovima te fondovima EU kako bi maksimalno iskoristi sredstva koja nam stoje na raspolaganju. Velika i značajna bespovratna europska sredstva osigurana su kroz ITU mehanizam, kroz koji će Slavonski Brod i njegovo urbano područje dobiti najmanje 31,5 milijun eura.

Od 1. siječnja 2018. godine stupaju nas snagu Izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave kojim se prepuštaju prihoda od poreza na dohodak jedinicama lokalne samouprave. Rezultat predloženih izmjena Zakona je povećanje prihoda od poreza na dohodak, što za Grad Slavonski Brod znači povećanje izvornih prihoda od 20 %. Povećanje prihoda bit će utrošeno na financiranje i sufinanciranje izgradnje novih vrtića, za energetsku obnovu vrtića i škola, socijalne mjere: jednokratne pomoći umirovljenicima, za povećanje naknada i nove mjere darivanje opreme za novorođenčad, za financiranje školskih udžbenika učenicima osnovnih škola te sufinanciranje ostalih programa predškolskog odgoja.

Za socijalne mjere naknade za novorođenčadi i novu mjeru darivanja obitelji s opremom za novorođenčad, izdvojit će se 2,6 milijuna kuna. Za 2018. godinu planirana je izgradnja dva nova dječja vrtića. Jedan će se graditi dječjeg vrtića u Ulici Augustina Kažotića na području najvećeg Mjesnog odbora „Dr. Ante Starčevića“ koji bi bio četvrti novoizgrađeni vrtić u posljednjih sedam godina. Ukupna vrijednost projekta je 5 milijuna kuna. Sportska dvorana „Sokol“ planiranom bi obnovom u vrijednosti dobila namjenu novog i prvog sportskog vrtića u Slavonskom Brodu. Izgradit će se i opremiti nova dvodijelna školsko sportska dvorane Osnovne škole „Bogoslav Šulek“, a na području Mjesnog odbora „Kolonija“ izgradit će se novi društvenog doma. U planu je rekonstrukcija i obnova Autobusnog kolodvora, a nastavit će se s projektom izgradnje stambenih zgrada sa stanovima za mlade obitelji u vrijednosti 5 milijuna kuna te projektom davanja prava građenja mladim obiteljima za izgradnju obiteljske kuće. Nastavljaju se i radovi na izgradnji sportskih objekata na stadionu kraj Save (izgradnja i uređenje istočne tribine), kajak kanu kluba te nogometnog igrališta NK „Podvinje“ kroz mjeru 7. Za projekte povećanja energetske učinkovitosti, odnosno energetske obnove škola i vrtića planirana su sredstva od 9 milijuna kuna i to za dječje vrtiće „Maslačak“ i „Trnoružicu“, OŠ „Vladimir Nazor“ i OŠ „Ivana Brlić Mažuranić“, dok je u pripremi projekt obnove za još jednu osnovnu školu.

Vrijednost izgradnje i rekonstrukcije cesta, pješačkih staza i javne rasvjete je 11,9 milijuna kuna, a za sanaciju opasnih mjesta u prometu i osiguranje svjetlosne prometne signalizacije na 17 gradskih lokacija izdvojit će se 2,8 milijuna kuna. U okviru gospodarenje otpadom kao kapitalna pomoć TD „Komunalac“ planirano je opremanje zelenih otoka, nabava komunalne opreme i komunalnih vozila te drugih aktivnosti sa sredstvima od 3 milijuna kuna.

Za pokretanje projekta inovacijskog inkubatora InnoBrod predviđena su sredstva u iznosu od 7,5 milijuna kuna kroz ITU mehanizam. Za uređenje tvrđave, za izgradnju, rekonstrukciju objekata i javnih površina u dijelovima tvrđave, planirana su sredstva u iznosu od 11 milijuna kuna.

 

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA PO RAZDJELIMA
(nosioci razdjela su upravni odjeli Grada)  
Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 85.303.453,00
Upravni odjel za društvene djelatnosti
79.383.240,00
Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo 35.256.000,00
Upravni odjel za gospodarstvo 30.906.000,00
Upravni odjel za lokalnu samoupravu
20.838.404,00
Upravni odjel za financije i računovodstvo
20.263.767,00
Upravni odjel za ITU 1.447.260,00
Ukupno kn: 273.398.124,00

 

Gradimo i razvijamo naš grad
Proračunom za 2018. godinu za investicije, izgradnju novih projekata, održavanje i rekonstrukciju objekata, prostornog uređenja i zaštite okoliša s područja graditeljstva, gospodarstva, te komunalnog i prometnog sustava izdvojili smo 151.465.453,00 kuna (izgradnja novih dječjih vrtića, sportsko školske dvorane, stanovi za mlade, društveni domovi, obnova Autobusnog kolodvora, obnova Hrvatskog doma, obnova kuće Brlić, obnova brodske Tvrđave, izgradnja sportskih objekata, energetska obnova škola i vrtića i dr.)

 

Uređujemo ceste, pješačke staze i javnu rasvjetu u Slavonskom Brodu
U 2018. radovi na izgradnji cesta i pješačkih staza izvodit će se na 23 gradske lokacije, a javne rasvjete na 32 lokacije.

Program gradnje za 2018. godinu pogledajte ovdje

Izgradnja komunalne infrastrukture
26.286.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija cesta, i pješačkih staza 9.353.000,00
Izgradnja biciklističkih staza kroz ITU i svjetlosna signalizacija na gradskim prometnicama 5.586.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete
2.547.000,00
Rekonstrukcija Zagrebačke ulice kroz mjeru 7 7.000.000,00
Projekti komunalnog sustava, naknade za priključenja, pomoć TD Vodovod za gradnju vodovoda i kanalizacije
1.800.000,00

 

 

Uljepšavamo Slavonski Brod

Dio proračunskih sredstava svake je godine namijenjen održavanju cesta, staza i javne rasvjete te javnih površina našeg grada za što je u 2018. godini izdvojeno: 14.470.000,00 kuna

Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu i održavanje javne rasvjete 5.170.000,00
Program čišćenja javnih zelenih i prometnih površina  5.500.000,00
Održavanje cesta, pješačkih staza, mostova, horizontalna i vertikalna signalizacija 3.500.000,00
Odvodnja atmosferskih voda i ostale komunalne usluge 300.000,00
Ukupno kn: 14.470.000,00

 

Zaštita okoliša

Gradskim proračunom za 2018. godinu za područje uređenja i zaštite okoliša previđen je iznos od 17.490.000,00 kuna. Najvažniji radovi na ovom području vezani su uz nastavak radova na sanaciji odlagališta „Vijuš“ izgradnjom sortirnice i kompostirnice. Za opremanje zelenih otoka, nabavu komunalne opreme, komunalnih vozila i dr. planirano je i 3 milijuna kuna kao kapitalna pomoć TD „Komunalac.“

 

Briga za građane svih dobnih skupina

Grad Slavonski Brod stalno nastoji pomoći građanima kroz različite oblike pomoći s području socijalne skrbi. Istovremeno, kroz razne oblike gradskih potpora i pomoći nastojimo građanima svih dobnih skupina olakšati svakodnevicu i smanjiti im životne troškove. Grad tako već godinama, primjerice, subvencionira javni gradski prijevoz za učenike i povlaštene skupine građana, subvencionira cijenu gradskih dječjih vrtića, prehranu i školske udžbenike osnovnoškolaca s područja grada, te financijski pomaže u radu brojnim udrugama s područja kulture, sporta i obrazovanja.

U 2018. godini za sve programe Upravnog odjela za društvene djelatnosti izdvojeno je: 79.383.240,00 kuna 

Program predškolskog odgoja         22.522.460,00
Program osnovnog školstva 21.895.709,00
Programi s područja kulture     9.355.083,00
Program socijalne skrbi 11.130.000,00
Područje sporta 10.908.848,00
Područje tehničke kulture, znanosti i visokog obrazovanja 1.627.390,00
Ostale potrebe u društvenom djelatnostima 1.943.750,00
Ukupno kn: 79.383.240,00

 

ITU
Osnovni cilj ovog mehanizma je ojačati ulogu gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a aktivnosti koje se provode stvaraju povoljnije okruženje za poduzetnike, unaprjeđenje kulturne baštine i sustava obrazovanja za odrasle. Za pokretanje projekta inovacijskog inkubatora InnoBrod predviđena su sredstva u iznosu od 7,5 milijuna kuna kroz ITU mehanizam. Za uređenje tvrđave, za izgradnju, rekonstrukciju objekata i javnih površina u dijelovima tvrđave, planirana su sredstva u iznosu od 11 milijuna kuna.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Proračun Grada