• Bazeni1
  • Bazeni2
  • Halajko
  • Halajko2
  • Hebrang
  • Svaciceva
  • Podvoznjak
  • Tintilinic
  • Tržnica1

Ustanova za gospodarenje sportskim objektima - Informacije

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za gospodarenje športskim objektima I. i II. kategorije u Slavonskom Brodu

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
UPRAVNO VIJEĆE

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br.76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i članka 19., 24., 25. i 26. Statuta Ustanove za gospodarenje športskim objektima I. i II. kategorije (dalje: Ustanova)  te na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja od 21. siječnja 2016. godine, Upravno vijeće Ustanove, raspisuje


Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za gospodarenje športskim objektima I. i II. kategorije u Slavonskom Brodu


Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za gospodarenje športskim objektima I. i II. kategorije u Slavonskom Brodu.

Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine, reizborno radno mjesto, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Kandidati za ravnatelja/icu Ustanove osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:
-    visoka stručna sprema
-    pet (5) godina radnog staža u struci
-    stručne, radne i organizacijske sposobnosti za obavljanje poslova ravnatelja/ice
-    prijedlog Programa rada koji sadrži plan za razvoj i unapređenje rada Ustanove.

Za izradu Programa rada kandidati sve potrebne podatke mogu dobiti na službenoj internetskoj stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr – kategorija Natječaji i na službenoj internetskoj stranici Ustanove za gospodarenje športskim objektima www.uzgso.hr

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeće dokumente:
1.  životopis
2.  prijedlog programa rada
3.  domovnica
4.  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
5.  dokaz o stručnoj spremi (diploma)
6.  dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Pisana prijava podnosi se u roku od osam (8) dana od objave natječaja na adresu Upravno vijeće Ustanove za gospodarenje športskim objektima, Stanka Vraza 2/a, 35000 Slavonski Brod, uz naznaku „natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja“- ne otvaraj.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Ustanova za gospodarenje športskim objektima zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Tomislav Vujić

Prilog:
- Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. godinu (pdf)

Ovim putem obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je Grad Slavonski Brod otvorio novi žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Novi broj žiro računa glasi:
HR 91 23400091839600002

Sva plaćanja ( komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, otkup stana i drugo ) u korist proračuna Grada Slavonskog Broda od 08. rujna 2017.godine potrebno je ubuduće vršiti uz postojeći poziv na broj na navedeni broj računa.

Napomena : Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu na osnovu postojećih naloga za plaćanje, molimo Vas da se obratite u Gradsku upravu na telefone 035 217 021, 035 217 022 , 035 217- 076 ili 035 217 069.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Bazeni - Informacije Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za gospodarenje športskim objektima I. i II. kategorije u Slavonskom Brodu

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.