Oglasna ploča

Lokacijska dozvola za planirani zahvat u prostoru - građenje građevine infrastrukturne namjene

Brodsko-posavska županija, Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod, Nikole Zrinskog 25, OIB: 80535169523, zastupana po Dippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o., Brezovica, Desprimska 8, OlB: 89365215003, na temelju članka 115. stavka l. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65117) izdaje


LOKACIJSKU DOZVOLU

I.  Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - crpna stanica rasteretnih voda za naselje Mali Pariz- CS7. 1 "Rotor", 2. skupine,

 

Prilog:
- Lokacijska dozvola (pdf)

Ovim putem obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je Grad Slavonski Brod otvorio novi žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Novi broj žiro računa glasi:
HR 91 23400091839600002

Sva plaćanja ( komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, otkup stana i drugo ) u korist proračuna Grada Slavonskog Broda od 08. rujna 2017.godine potrebno je ubuduće vršiti uz postojeći poziv na broj na navedeni broj računa.

Napomena : Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu na osnovu postojećih naloga za plaćanje, molimo Vas da se obratite u Gradsku upravu na telefone 035 217 021, 035 217 022 , 035 217- 076 ili 035 217 069.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Oglasna ploča Lokacijska dozvola za planirani zahvat u prostoru - građenje građevine infrastrukturne namjene