Oglasna ploča

Lokacijska dozvola

Brodsko-posavska županija, Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša , rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka HEP ODS D.O.O. HR-35000 SLAVONSKI BROD, P. KREŠIMIRA IV 11, OIB 46830600751 , na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU (pdf)

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

• rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - ZRAČNA MREžA NISKOG NAPONA ZM NN 0,4 kV TS 381, 38310(20)/0,4 kV, ULICA STJEPANA RADIĆA, SLAVONSKI BROD, građevina 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 3172, 3180 k.o. Brodski Varoš (Slavonski Brod, Stjepana Radića)

Ovim putem obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je Grad Slavonski Brod otvorio novi žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Novi broj žiro računa glasi:
HR 91 23400091839600002

Sva plaćanja ( komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, otkup stana i drugo ) u korist proračuna Grada Slavonskog Broda od 08. rujna 2017.godine potrebno je ubuduće vršiti uz postojeći poziv na broj na navedeni broj računa.

Napomena : Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu na osnovu postojećih naloga za plaćanje, molimo Vas da se obratite u Gradsku upravu na telefone 035 217 021, 035 217 022 , 035 217- 076 ili 035 217 069.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Oglasna ploča Lokacijska dozvola