Obrasci

Termin sa Gradonačelnikom, zamjenicima ili pročelnicima

 1. Obrazac za prijavu razgovora s predstavnicima grada  

Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

 1. Zahtjev za izdavanje preslike iz arhive
 2. Zahtjev za izdavanje izvoda iz detaljnog plana uređenja radi izdavanja potvrde na parcelacijski elaborat
 3. Zahtjev za izdavanje potvrde na plan posebnih dijelova građevine 
 4. Zahtjev za izdavanje (izmjene i/ili dopune) lokacijske dozvole
 5. Zahtjev za izdavanje potvrde o usklađenosti parcelacijskog elaborata
 6. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole
 7. Zahtjev za izdavanje rješenja za utvrđivanje građevne čestice
 8. Zahtjev za izdavanje dozvole za uklanjanje
 9. Zahtjev za dostavu podataka o području i namjeni prostora
 10. Zahtjev za izdavanje rješenja za izmjene/dopune građevinske dozvole
 11. Zahtjev za izdavanje rješenja za promjenu imena investitora u građevinskoj dozvoli

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

 1. Zahtjev za izmjenu rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade
 2. Zahtjev za oslobađanje komunalne naknade
 3. Zahtjev za promjenu obveznika komunalne naknade zbog promjene vlasnika nekretnine
 4. Zahtjev za izdavanje odobrenja za zaustavljanje, parkiranje, kretanje vozila na cestama i ulicama na kojima je promet ograničen ili zabranjen
 5. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za licenciju
 6. Zahtjev za izdavanje odobrenja za raskopavanje javne površine
 7. Zamolba za rušenje stabla 

Upravni odjel za društvene djelatnosti

 1. Zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći za novorođenče
 2. Obrazac narativnog izvješća o provedenom programu/ projektu za udruge građana (doc)
 3. Obrazac financijskog izvješća provedenom programu/ projektu za udruge građana (doc)  
 4. Zamolba za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog gubitka radnog mjesta    
 5. Zahtjev za priznavanje prava na pomoć za stanovanje
 6. Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja
 7. Pomoć za stanovanje - Izjava
 8. OBRAZAC za prijavu za dodjelu nagrade za primjere dobre prakse uključivanja volonter
 9. OBRAZAC za prijavu za dodjelu nagrade za primjere dobre prakse uključivanja volontera (doc) 
 10. OBRAZAC za prijavu kandidata za dodjelu godišnje volonterske nagrad
 11. OBRAZAC za prijavu kandidata za dodjelu godišnje volonterske nagrade (doc)  
 12. Obrazac za prijavu dodjele potpore studentima na 2011./2012. god.

Upravni odjel za gospodarstvo

 1. Suglasnost za zauzimanje javne površine
 2. Obrazac prijave radnog vremena prodavaonice

Upravni odjel za financije i računovodstvo

 1. Zamolba za otplatu stana u cijelosti i brisanje založnog prava
 2. Zahtjev za izdavanje potvrde o izvršenoj uplati po Ugovoru o kupoprodaji nekretnine
Nalazite se ovdje: Naslovnica Obrasci za podnošenje zahtjeva