Javni pozivi i natječaji

Osnovna škola „Vladimir Nazor“ natječaj za za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa- magistar psihologije (m/ž)

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12. i 94/13.)

OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR "
SLAVONSKI BROD
35000 SLAV. BROD,Franje Marinića 9
(tel: 035/266-469)
objavljuje

N A T J E Č A J
za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
1. magistar psihologije (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Matičnoj školi
UVJETI:
Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i kratak životopis.
Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (20.03.2018. – 28.03.2018)
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite na naprijed navedenu adresu.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole.

Datum objave:20.03.2018.godine.

Prijavni obrazac- natječaj psiholog

Ovim putem obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je Grad Slavonski Brod otvorio novi žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Novi broj žiro računa glasi:
HR 91 23400091839600002

Sva plaćanja ( komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, otkup stana i drugo ) u korist proračuna Grada Slavonskog Broda od 08. rujna 2017.godine potrebno je ubuduće vršiti uz postojeći poziv na broj na navedeni broj računa.

Napomena : Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu na osnovu postojećih naloga za plaćanje, molimo Vas da se obratite u Gradsku upravu na telefone 035 217 021, 035 217 022 , 035 217- 076 ili 035 217 069.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Osnovna škola „Vladimir Nazor“ natječaj za za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa- magistar psihologije (m/ž)