Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - gradnja prometnice u Ulici Gaj III u Slavonskom Brodu

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- gradnju građevine infrastrukturne namjene, prometni sustav cestovnog prometa,
- gradnja prometnice u Ulici Gaj 111 u Slavonskom Brodu na k. č. br. 4737 i 4738 k.o. Podvinje

ll. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.02.2018. godine u 11,00 sati, na lokaciji u Vukovarskoj 1, Slavonski Brod.


Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta - gradnja prometnice u Ulici Gaj III u Slavonskom Brodu (pdf)

Ovim putem obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je Grad Slavonski Brod otvorio novi žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Novi broj žiro računa glasi:
HR 91 23400091839600002

Sva plaćanja ( komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, otkup stana i drugo ) u korist proračuna Grada Slavonskog Broda od 08. rujna 2017.godine potrebno je ubuduće vršiti uz postojeći poziv na broj na navedeni broj računa.

Napomena : Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu na osnovu postojećih naloga za plaćanje, molimo Vas da se obratite u Gradsku upravu na telefone 035 217 021, 035 217 022 , 035 217- 076 ili 035 217 069.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Javni poziv za uvid u spis predmeta - gradnja prometnice u Ulici Gaj III u Slavonskom Brodu