Javni pozivi i natječaji

Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

O G L A S
ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (NN, br. 57/12, 120/12, 16/17), Grad Slavonski Brod raspisuje i objavljuje oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

 1. Samostalni upravni referent 1- za pravne poslove i poslove izdavanje dozvola u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje - 1 izvršitelj
  magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
  Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 2. Viši stručni suradnik 1 - za odnose s javnošću i protokol - 1 izvršitelj
  magistar struke ili stručni specijalist novinarstva, odnosa s javnostima, politologije, komunikologije ili srodne struke
  Upravni odjel za lokalnu samoupravu
 3. Viši stručni suradnik 1- za ekonomsko financijske poslove – 1 izvršitelj
  magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
  Upravni odjel za financije i računovodstvo
 4. Viši stručni suradnik 1- za kulturu i tehničku kulturu – 1 izvršitelj
  magistar struke ili stručni specijalist humanističke struke
  Upravni odjel za društvene djelatnosti
 5. Administrativni referent 1- za poslove komunalnog gospodarstva - 1 izvršitelj
  srednja stručna sprema opće, upravne ili ekonomske struke
  Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo
 6. Viši stručni referent 1- za gospodarstvo - 1 izvršitelj
  sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik, upravne, ekonomske struke ili tehničke struke
  Upravni odjel za gospodarstvo

Oglas je otvoren od 14. studenog do 22. studenog 2017. godine.

Uz zamolbu kandidati su dužni dostaviti: životopis, presliku osobne iskaznice ili domovnice, presliku diplome kao dokaz o stručnoj spremi.
Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Zamolbe s dokumentacijom dostaviti na adresu:
Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod
(s naznakom) „oglas: stručno osposobljavanje – ne otvarati“.

 

Prilog:
- Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (pdf)

Ovim putem obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je Grad Slavonski Brod otvorio novi žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Novi broj žiro računa glasi:
HR 91 23400091839600002

Sva plaćanja ( komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, otkup stana i drugo ) u korist proračuna Grada Slavonskog Broda od 08. rujna 2017.godine potrebno je ubuduće vršiti uz postojeći poziv na broj na navedeni broj računa.

Napomena : Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu na osnovu postojećih naloga za plaćanje, molimo Vas da se obratite u Gradsku upravu na telefone 035 217 021, 035 217 022 , 035 217- 076 ili 035 217 069.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa