• Bazeni1
  • Bazeni2
  • Halajko
  • Halajko2
  • Hebrang
  • Svaciceva
  • Podvoznjak
  • Tintilinic
  • Tržnica1

Javni pozivi i natječaji

Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Gradske knjižnice Slavonski Brod

Upravno vijeće Gradske knjižnice Slavonski Brod, Trg Stjepana Miletića 12, na temelju članka 3. Zakona o knjižnicama i dopunama Zakona o knjižnicama i članka 28. Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod objavilo je Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu. Natječaj je objavljen 11. studenog 2017. u listu Glas Slavonije a pismene prijave kandidati trebaju dostaviti u roku od 15 dana od objave natječaja u navedenom listu. Tekst Natječaja se nalazi u privitku.

 

Upravno vijeće Gradske knjižnice Slavonski Brod, Trg Stjepana Miletića 12, na temelju članka 3. Zakona o knjižnicama i dopunama Zakona o knjižnicama i članka 28. Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod

N A T J E Č A J
ZA RAVNATELJA/RAVNATELJICU

Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama (NN 69/09) te:
-da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
Kandidat koji se natječe mora dostaviti životopis, opis dosadašnjeg rada i svoj program rada za mandatno razdoblje od četiri godine.
UZ PROGRAM RADA ZA NATJEČAJ JE POTREBNO PRILOŽITI PRESLIKE ILI ORIGINALE SLIJEDEĆIH DOKUMENATA:
- domovnicu,
- dokaz o ispunjavanju uvjeta stručne spreme (diploma),
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- potvrdu o položenom stručnom ispitu za knjižnično osoblje,
- dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika,
- potvrdu o radnom stažu u knjižničarskoj struci i
- uvjerenje o nekažnjavanju.
UVJETNU PREDNOST, ODNOSNO PREDNOST POD JEDNAKIM UVJETIMA, KOD PREDMETNOG NATJEČAJA IMAJU:
- osobe koje ispunjavaju uvjete po posebnom zakonu (Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom,...)
- kandidati koji imaju voditeljsko radno iskustvo (radno organizacijske sposobnosti)
- djelatnici Ustanove
Da bi neku od navedenih, uvjetnih prednosti kandidat konzumirao na istu se mora pozvati u prijavi za natječaj i za nju treba priložiti dokaze (potvrda, rješenje, ugovor,...)
Tekst po ovom Natječaju bit će objavljen u dnevnom tisku.
PISMENE PRIJAVE ZA NATJEČAJ KANDIDATI TREBAJU DOSTAVITI U ROKU OD 15 DANA OD OBJAVE NATJEČAJA NA ADRESU:
Gradska knjižnica Slavonski Brod, Trg Stjepana Miletića 12, 35000 Slavonski Brod, s naznakom „Za natječaj“
Po okončanom natječajnom postupku kandidat može zatražiti povrat priložene originalne dokumentacije.
Nepotpune i nepravovaljane prijave kandidata neće se razmatrati.
O rezultatima Natječaja obavijestiti će se svi kandidati u zakonskom roku.

Ovim putem obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je Grad Slavonski Brod otvorio novi žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Novi broj žiro računa glasi:
HR 91 23400091839600002

Sva plaćanja ( komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, otkup stana i drugo ) u korist proračuna Grada Slavonskog Broda od 08. rujna 2017.godine potrebno je ubuduće vršiti uz postojeći poziv na broj na navedeni broj računa.

Napomena : Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu na osnovu postojećih naloga za plaćanje, molimo Vas da se obratite u Gradsku upravu na telefone 035 217 021, 035 217 022 , 035 217- 076 ili 035 217 069.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Gradske knjižnice Slavonski Brod