Javni pozivi i natječaji

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića Potjeh

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. stavak 2., 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potjeh Slavonski Brod raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja- odgojitelja
Dječjeg vrtića Potjeh

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje
RAVNATELJA - ODGOJITELJA Dječjeg vrtića Potjeh u Slavonskom Brodu
- jedan izvršitelj - radno vrijeme 4 sata ravnatelj, 4 sata odgojitelj

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa
- ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13)
- ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o radnom iskustvu u djelatnosti predškolskog odgoja (presliku radne knjižice ili potvrda iz HZMO-a)
- preslika domovnice
- uvjerenje o nekažnjavanju za neko od kaznenih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijeve)

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu:
Dječji vrtić Potjeh
Vukovarska 1 (Gradska uprava) 35 000 Slavonski Brod
s naznakom «Natječaj za ravnatelja».

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/17-01/56
URBROJ: 2178/01-07-17-1
Slavonski Brod, 26. listopada 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Potjeh Slavonski Brod

Ovim putem obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je Grad Slavonski Brod otvorio novi žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Novi broj žiro računa glasi:
HR 91 23400091839600002

Sva plaćanja ( komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, otkup stana i drugo ) u korist proračuna Grada Slavonskog Broda od 08. rujna 2017.godine potrebno je ubuduće vršiti uz postojeći poziv na broj na navedeni broj računa.

Napomena : Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu na osnovu postojećih naloga za plaćanje, molimo Vas da se obratite u Gradsku upravu na telefone 035 217 021, 035 217 022 , 035 217- 076 ili 035 217 069.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića Potjeh