Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - promjenu namjene i uporabu građevine stambene namjene

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine za
- promjenu namjene i uporabu građevine stambene namjene - PROMJENA NAMJENE LOKALA BR. 16 NA PRVOM KATU STAMBENO -POSLOVNE GRAĐEVINE IZ POSLOVNE NAMJENE (LOKAL) U STAMBENU NAMJENU (STAN),
na građevnoj čestici k. č. br. 3512 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, P. Krešimira IV br. 36).

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta - - promjenu namjene i uporabu građevine stambene namjene (pdf)

Ovim putem obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je Grad Slavonski Brod otvorio novi žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Novi broj žiro računa glasi:
HR 91 23400091839600002

Sva plaćanja ( komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, otkup stana i drugo ) u korist proračuna Grada Slavonskog Broda od 08. rujna 2017.godine potrebno je ubuduće vršiti uz postojeći poziv na broj na navedeni broj računa.

Napomena : Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu na osnovu postojećih naloga za plaćanje, molimo Vas da se obratite u Gradsku upravu na telefone 035 217 021, 035 217 022 , 035 217- 076 ili 035 217 069.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Javni poziv za uvid u spis predmeta - promjenu namjene i uporabu građevine stambene namjene