• Bazeni1
  • Bazeni2
  • Halajko
  • Halajko2
  • Hebrang
  • Svaciceva
  • Podvoznjak
  • Tintilinic
  • Tržnica1

Javni pozivi i natječaji

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za javnu nabavu

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA JAVNU NABAVU te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi

POZIV kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA JAVNU NABAVU

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima  koji su se prijavili na oglas i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA JAVNU NABAVU u Upravni odjel za financije i računovodstvo.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 4. rujna 2017. godine,  a pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa prema sljedećem rasporedu:

u 9,00 sati
1.   Ivana Međurečan Tunuković, Slavonski Brod
2.   Ivana Ević, Kruševica
3.   Marina Tolić, Trnjani    
4.   Đurđica Živić, Slavonski Brod
5.   Ana Suman, Slavonski Brod
6.   Monika Colić, Slobodnica
7.   Sanja Šarić, Pleternica

u 10,30 sati
8.   Marina Maoduš, Selna
9.   Dajana Vrljić, Slavonski Brod
10. Valerija Marinić, Slavonski Brod
11. Ljubica Stvorić, Slavonski Brod
12. Mateja Zirdum, Slavonski Brod
13. Mia Bančić, Slavonski Brod
14. Karmen Dizdar Grgurević, Slavonski Brod
15. Ana Cvitković, Slavonski Brod
16. Gorana Timarac, Cernik
17. Sanja Oroz, Slavonski Brod
18. Dunja Odobašić, Donja Vrba

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Ovim putem obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je Grad Slavonski Brod otvorio novi žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Novi broj žiro računa glasi:
HR 91 23400091839600002

Sva plaćanja ( komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, otkup stana i drugo ) u korist proračuna Grada Slavonskog Broda od 08. rujna 2017.godine potrebno je ubuduće vršiti uz postojeći poziv na broj na navedeni broj računa.

Napomena : Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu na osnovu postojećih naloga za plaćanje, molimo Vas da se obratite u Gradsku upravu na telefone 035 217 021, 035 217 022 , 035 217- 076 ili 035 217 069.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za javnu nabavu