Javni pozivi i natječaji

Javni poziv na uvid nerazvrstanih cesta - Ninska ulica i Ulica Jakova Gotovca

Na temelju članka 131., 132., i 133. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja središnjeg ureda Državne geodetske uprave o snimku i geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa:932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. Godine, Grad Slavonski Brod kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda, objavljuje

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste „Ninska ulica“ i „Ulica Jakova Gotovca“ u Naselju Kolonija Slavonski Brod, u k.o. Slavonski Brod, k.č.r. 482/10, 483/10, 439/2 i k.o. Brodski Varoš, k.č.br. 2086/191, 2086/62, 2086/184, 2086/185, 2086/123, 2086/124, 2085/186, da Grad Slavonski Brod kao upravitelj započinje s postupkom evidentiranja navedenih nerazvrstanih cesta u navedenim katastarskim općinama. Radovi započinju dana 03. veljače 2017. godine i od toga datuma Grad Slavonski Brod započinje s obilježavanjem granica zemljišta, na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Rakitića dipl.ing.geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, M. Gupca 30.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja 06. veljače 2017. godine od 08:00-10:00 sati u zgradi Gradske uprave u Slavonskom Brodu, Vukovarska 1.

JAVNI POZIV NA UVID NERAZVRSTANIH CESTA - Ninska ulica i Ulica Jakova Gotovca

Ovim putem obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je Grad Slavonski Brod otvorio novi žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Novi broj žiro računa glasi:
HR 91 23400091839600002

Sva plaćanja ( komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, otkup stana i drugo ) u korist proračuna Grada Slavonskog Broda od 08. rujna 2017.godine potrebno je ubuduće vršiti uz postojeći poziv na broj na navedeni broj računa.

Napomena : Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu na osnovu postojećih naloga za plaćanje, molimo Vas da se obratite u Gradsku upravu na telefone 035 217 021, 035 217 022 , 035 217- 076 ili 035 217 069.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Javni poziv na uvid nerazvrstanih cesta - Ninska ulica i Ulica Jakova Gotovca