Sudjelovanje zainteresirane javnosti na sjednicama Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda

Na temelju članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13.) i članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" br. 6/09 i 13/10 i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) i članka 118. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj  dana 18.  ožujka   2015. godine, donosi se

ODLUKA
o načinu i uvjetima sudjelovanja zainteresirane javnosti na sjednicama Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda

I.

Predstavnici udruga građana i građani mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice te svoju nazočnost moraju najaviti u pisanom obliku najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.
Prostorni uvjeti Velike vijećnice omogućavaju istodobnu prisutnost do 10 zainteresiranih osoba.
Ukoliko je broj osoba koje se najave veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća će temeljem redoslijeda pristiglih prijava odrediti osobe koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća.
Iznimno, ukoliko je broj zainteresiranih osoba veći od broja raspoloživih mjesta, a radi se o temi za koju postoji izrazito zanimanje javnosti, predsjednik Gradskog vijeća donijeti će odluku o održavanju sjednice u drugom prikladnom prostoru.

II.

Građani koji ne mogu prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, imaju mogućnost pratiti rad sjednice putem izravnog radijskog prijenosa te putem službene internetske stranice grada.

 III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda.“                    

 Predsjednik Gradskog vijeća
Davor Gruber, mag.pharm.

Prilozi:

Ovim putem obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je Grad Slavonski Brod otvorio novi žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Novi broj žiro računa glasi:
HR 91 23400091839600002

Sva plaćanja ( komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, otkup stana i drugo ) u korist proračuna Grada Slavonskog Broda od 08. rujna 2017.godine potrebno je ubuduće vršiti uz postojeći poziv na broj na navedeni broj računa.

Napomena : Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu na osnovu postojećih naloga za plaćanje, molimo Vas da se obratite u Gradsku upravu na telefone 035 217 021, 035 217 022 , 035 217- 076 ili 035 217 069.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Gradsko vijeće Sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeća