Ukratko

U Upravnom odjelu za financije i računovodstvo obavljaju se poslovi proračuna, financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, naplata gradskih poreza i ostalih prihoda kao i ostali poslovi.

Poslovi proračuna obuhvaćaju planiranje i izradu proračuna, planiranje praćenja likvidnosti, kontrolu izvršenja proračuna, izradu polugodišnjih izvješća o izvršenju proračuna i godišnjeg obračuna proračuna, provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava, praćenje zaduživanja i izradu izvješća o stanju duga.

Financijsko poslovanje obuhvaća blagajničko poslovanje, poslove obračuna i isplata plaća za službenike i namještenike Grada i Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda, kontrolu naloga za plaćanje u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima, vođenje evidencije ulaznih računa, te evidentiranje, pohranjivanje i aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja.

Računovodstveno-knjigovodstveni poslovi podrazumijevaju vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda i mjesnih odbora, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama, te sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima.

Naplata gradskih poreza i drugih prihoda podrazumijeva utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza i naplatu gradskih poreza, utvrđivanje mjesečnih obveza i naplatu prihoda od prodanih gradskih stanova, te analitičko praćenje naplate ostalih prihoda koja ostvaruju upravna tijela Grada.

U ovom odjelu obavljaju se i poslovi koji se odnose na provođenje postupaka javne nabave.


 

Kontakt:
Tel: 035 217 017
Fax: 035 217 047 

 Ostali kontakti (pdf)

Ovim putem obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je Grad Slavonski Brod otvorio novi žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Novi broj žiro računa glasi:
HR 91 23400091839600002

Sva plaćanja ( komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, otkup stana i drugo ) u korist proračuna Grada Slavonskog Broda od 08. rujna 2017.godine potrebno je ubuduće vršiti uz postojeći poziv na broj na navedeni broj računa.

Napomena : Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu na osnovu postojećih naloga za plaćanje, molimo Vas da se obratite u Gradsku upravu na telefone 035 217 021, 035 217 022 , 035 217- 076 ili 035 217 069.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Gradska uprava Upravni odjeli Financije i računovodstvo

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.